பிப்ரவரி 21 “தாய்மொழி நாள்”

உலகில் உள்ள மொழிகளுக்குள் ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தவும், பல்வேறு மொழிகள் பேசும் மக்களிடையே ஒற்றுமையை வளர்க்கவும் ஆண்டுதோறும் பிப்., 21ம் தேதி உலக தாய்மொழி தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

1952 -ல் இந்த நாளன்று அன்றைய கிழக்கு பாகிஸ்தான் தலைநகர் டாக்காவில் வங்காள மொழியை ஆட்சி மொழியாக ஆக்கக்கோரி நடத்தப்பட்ட போராட்டத்தின் போது உயிர்நீத்த மாணவர்களின் நினைவாக இந்நாள் உலகளாவிய முறையில் மொழி தொடர்பாக நினைவு கூறப்படுகிறது.

‘ஒருவர் பல மொழிகளை தெரிந்து கொள்ளவும், கற்றுக் கொள்ளவும், மொழிபெயர்ப்பு மூலம் எண்ணங்களையும் கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து அமைதியை உருவாக்கவும்’ இத்தினம் வலியுறுத்துகிறது.

காந்திஜியும் தன் சுயசரிதையான சத்திய சோதனையை முதலில் தம் தாய்மொழியிலேயே எழுதினார் என்பதும் தாய்மொழிக்கான சிறப்பாகும்.

நம்முடைய தாய்மொழியாம் தமிழ் மிகவும் தொன்மையானதும், இனிமையானதும் ஆகும்.