ஜூன் மாத இலவச ரேஷன் பொருட்களுக்கான டோக்கன் இன்று முதல் விநியோகம்

ஜூன் மாத இலவச ரேஷன் பொருட்களுக்கான டோக்கன் அவரவர் வீடுகளிலேயே நேரடியாக இன்று முதல் விநியோகம்

டோக்கனில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி ஜூன் 1 முதல் ரேஷன் கடைகளில் பொருட்களை பெறலாம்; பொருட்கள் வழங்கப்படும் நாள், நேரம் உள்ளிட்டவை டோக்கனில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்