2020-21 கல்வியாண்டிற்கு ஆசிரியர்கள் தேவை!

Eurokids-Pearl PRE School பள்ளியில் நல்ல ஆங்கிலம் பேசும் மற்றும் மான்டேசொரி பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்கள் தேவை.
முகவரி: சிவந்தாக்குளம், கால்டுவெல் காலனி அருகில், தூத்துக்குடி -628008.
தொடர்புக்கு: 9843320716/9843118030.
மின்னஞ்சல்: eurokidspearl@gmail.com.