தமிழ்நாடு காவல் துறையில் உதவி ஆய்வாளர் பதவி – எழுத்து தேர்வு

தமிழ்நாடு காவல் துறையில் உதவி ஆய்வாளர் பதவிக்கு துறை விண்ணப்பதாரர்களுக்கான (Departmental candidates) எழுத்து தேர்வு சிறப்பு அதிகாரியான சென்னை தலைமையிடத்து காவல்துறை தலைவர் திரு. Dr. N.K. செந்தாமரைக்கண்ணன் இ.கா.ப அவர்கள் தலைமையில்…

View More தமிழ்நாடு காவல் துறையில் உதவி ஆய்வாளர் பதவி – எழுத்து தேர்வு