வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுகம் 72.40 மீட்டர் நீளம் கொண்ட மிகபெரிய காற்றாலை இறகுகினை (windblade) கையாண்டு புதிய சாதனை

வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுகம் 26.05.2020 அன்று இந்திய தயாரிப்பில் உருவான 72.40 மீட்டர் நீளம் கொண்ட மிகப்பெரிய காற்றாலை இறகுகினை (windblade) கையாண்டு புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. ஜெர்மன் நாட்டு கொடியுடன் எம்.வி. மரியா…

View More வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுகம் 72.40 மீட்டர் நீளம் கொண்ட மிகபெரிய காற்றாலை இறகுகினை (windblade) கையாண்டு புதிய சாதனை