காவிரியில் இருந்து அடுத்த 5 நாட்களுக்கு தண்ணீர்: ஒழுங்காற்றுக் குழு கூட்டத்தில் முடிவு

காவிரியில் இருந்து அடுத்த 5 நாட்களுக்கு தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என்று ஒழுங்காற்றுக் குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தில்லியில் காவிரி நீர் ஒழுங்காற்று குழு கூட்டம் அதன் தலைவர் நவீன்குமார் தலைமையில்…

View More காவிரியில் இருந்து அடுத்த 5 நாட்களுக்கு தண்ணீர்: ஒழுங்காற்றுக் குழு கூட்டத்தில் முடிவு