அறிவியல் மேதை ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் பிறந்த தினம் இன்று

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் என்னும் பெயர், நவீன இயற்பியல் வரலாற்றில் தவிர்க்க இயலாத மிக முக்கியமான பெயராக விளங்குகிறது. 1879 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 14ஆம் தேதி ஜெர்மனியில் பிறந்தார் ஐன்ஸ்டின். சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின்…

View More அறிவியல் மேதை ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் பிறந்த தினம் இன்று