ரெட் கிராஸ் விழிப்புணர்

இந்தியன் ரெட் கிராஸ் சொசைட்டியின் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு கிராஸ் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் மக்களிடையே ரெட் தொடர் மாநிலம் தழுவிய அமைதிக்கான “இரு சக்கர மோட்டார் வாகன ஒட்டம்” நடைபெறுகிறது. இது…

View More ரெட் கிராஸ் விழிப்புணர்