ரிசெர்வ் வங்கி அறிவிப்பு

அரசு மற்றும் தனியார் வங்கிகளில் டெபாசிட் செய்திருப்பவர்களின் பணத்திற்கு முழு பொறுப்பு வழங்கப்படும். எல்லா வகையான கடன்களின், தவணைகளுக்கும்3 மாதங்களுக்கு விலக்கு அளிக்க முடிவு. மேலும் விலக்கு அளிக்கப்பட்ட மாதங்களின் தவணைகளை 3 மாதம்…

View More ரிசெர்வ் வங்கி அறிவிப்பு