‘ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் கார்டு’

‘ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் கார்டு’ நெல்லை, தூத்துக்குடியில் அமலானது ‘ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் கார்டு’ : எந்த ரேஷன் கடைகளிலும் குடும்ப அட்டைத்தாரர்கள் பொருட்களை வாங்கலாம் சென்னை : ஒரே நாடு…

View More ‘ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் கார்டு’