அமெரிக்காவிலிருந்து சீனா செல்லவுள்ள பாண்டா கரடி

அமெரிக்கா- சீனா இடையிலான கூட்டுறவு இனப்பெருக்க ஒப்பந்தபடி, சீனாவிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு பாண்டா கரடிகள் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. அந்தவகையில் கொண்டு வரப்படும் பாண்டா கரடிகள் ஈன்றெடுக்கும் குட்டிகளுக்கு 4 வயதானதும், அவை சீனாவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு…

View More அமெரிக்காவிலிருந்து சீனா செல்லவுள்ள பாண்டா கரடி