தந்தைக்கு கடிதம்

வீட்டில்….. அம்மா நா ஸ்கூல் கு போறேன் சாப்பாடு போடும்மா என்றாள் செல்லமணி இதோ வரேண்டா கண்ணு ..என் செல்லம்ல ச்கூல்கு போயிட்டு வரேன்மா பள்ளியில்….பசங்களா..சத்தம் போடாதீங்க…எல்லாரும் அமைதியா இருங்க அடுத்த வாரம் பெற்றோர்…

View More தந்தைக்கு கடிதம்

உயர்ந்த எண்ணங்களே உயர்ந்த மனிதர்களை உருவாக்குகிறது!

150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குதிரை வண்டி தான் போக்குவரத்துக்கு பயன்பட்டது. அப்படியொரு குதிரை வண்டியில் ஒரு சிறுவன் பள்ளிக்கு செல்வது வழக்கம். ஒரு முறை வகுப்பில் ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் நீங்கள் பெரியவனானதும் என்னவாக ஆசைப்படுகிறீர்கள்…

View More உயர்ந்த எண்ணங்களே உயர்ந்த மனிதர்களை உருவாக்குகிறது!