தூத்துக்குடி-ல் கடல் வாழ் உயிாினங்கள் பாதுகாப்பது குறித்து பயிற்சி

அாிய கடல் வாழ் உயிாினங்களை பாதுகாப்பது குறித்து பயிற்சி தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியா் சந்தீப் நந்தூாி தொடங்கி வைத்தாா் மன்னாா் வளைகுடா தேசிய கடற்பூங்கா . மன்னாா் வளைகுடா உயிா்க் கோள காப்பக அறக்கட்டளை…

View More தூத்துக்குடி-ல் கடல் வாழ் உயிாினங்கள் பாதுகாப்பது குறித்து பயிற்சி