பார்வையற்றோர் கருணை இல்லத் திறப்பு விழா – சிலுவைப்பட்டி

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சிலுவைப்பட்டி பார்வையற்றோர் கருணை இல்லத் திறப்பு விழாவில் நமது மெய்யெழுத்து அறக்கட்டளை குழுவினர்கள் கலந்துகொண்டனர். நமது குழுவினர் பார்வையற்றோர் கருணை டிரஸ்ட் (Help Trust) ஒருங்கிணைப்பாளர் பாப்பா அவர்களிடம் பரிசினை கொடுத்து…

View More பார்வையற்றோர் கருணை இல்லத் திறப்பு விழா – சிலுவைப்பட்டி