வில்வா தமிழ் ஆடைகள் – சாதித்த பொறியியல் பட்டதாரிகள்.

தேமதுரத் தமிழில் வணிகம் செய்து சாதிக்கும் பொறியியல் பட்டதாரிகள். யாராலும் மறக்க முடியாத ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம், அதில் எனக்கு கிடைத்த மற்றுமொரு மறக்க முடியாத நிகழ்வு தான், உடையில் தமிழ். ஆமாங்க, சரியாக தான்…

View More வில்வா தமிழ் ஆடைகள் – சாதித்த பொறியியல் பட்டதாரிகள்.