எம்பவர் சார்பில்; உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் கொண்டாடப்பட்டது

தூத்துக்குடியில் எம்பவர் சுற்றுச் சூழல் அமைப்பு, அன்னம்மாள் பெண்கள் கல்வியியல் கல்லூரி மெய்யெழுத்து தன்னார்வ அமைப்பு ஆகியவற்றின் சார்பில் உலக சுற்றுச் சூழல் தினம் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் கொண்டாடப்பட்டது 1974ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வோர்…

View More எம்பவர் சார்பில்; உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் கொண்டாடப்பட்டது