10, +1, +2 தேர்வு அட்டவணைகள் வெளியீடு

தமிழ்நாடு 12 வது நேர அட்டவணை 2020 வெளியிடப்பட்டுள்ளது. TN 12 வது பொதுத் தேர்வு 2020 மார்ச் 02 முதல் தொடங்கப் போகிறது. அரசு தேர்வுகள் இயக்குநரகம் (டிஜிஇ) அதன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான dge.tn.gov.in இல் தேர்வு தேதிகளை அறிவிக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *