தூத்துக்குடியில் வேலைவாய்ப்பு

Jeyam Engineering works

Tuticorin 628006

Contact numbers
1.8428735172
2.8870040963
3.7358826965
4.8489248657

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இயங்கிவரும் [SEPC] (Power plant) கம்பெனிக்கு அதிக அளவில் ஆட்கள் தேவை படுகின்றனர்….

1.Welder 20mem
2.Fitter 20Mem
3.Electricion 10mem
4.Helpers 40mem
5.riggers 40mem

1.Welder salary per day ₹650 in 8Hours Compulsory (2Hours Ot)

2.Fitter salary per day ₹650 in 8Hours compulsory (2Hours ot)

3.Rigger salary Per day ₹350 in 8Hours compulsory (2Hours ot)

4.Helper salary per day ₹300 in 8Hours compulsory (ot 2Hours)

5.Electrician per day ₹400 in 8Hours compulsory (2Hours ot)

Food & Accomdation company provided

(🚚 Transport company provide)