கல்லூரி செமஸ்டர் தேர்வுகள் எப்போது நடைபெறும் என்று தற்போது கூற இயலாது – அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன்

கல்லூரி செமஸ்டர் தேர்வுகள் எப்போது நடைபெறும் என்று தற்போது கூற இயலாது

தற்போது கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பது ஒரே நோக்கம். கொரோனா கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிறகே கல்லூரி செமஸ்டர் தேர்வு நடைபெறும்