செஞ்சி கோட்டை – வரலாறு அறிவோம்!!!

செஞ்சி உருவான கதை :

ஏழு கன்னிப்பெண்கள் வசித்து வந்ததாகவும், இதில் செஞ்சியம்மன் என்ற பெண்ணிற்கு களங்கம் ஏற்படும் போது வீரப்பன் எனும் வீரனால் அது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதாகவும், இருந்தும் அவமானம் தாங்காமல் செஞ்சியம்மனுடன் மற்ற கன்னிப்பெண்களும் தற்கொலை செய்து கொண்டதாகவும் வரலாறு. இதில் செஞ்சியம்மன் என்ற பெண்ணின் பெயரில் செஞ்சி உருவானது. இன்றும் மலையடிவாரத்தில் ஏழுகன்னிமார்கள் பெயரில் கோயில் உள்ளது. இதில் மலை மீதுள்ள கமலக்கன்னியம்மன் கோயிலில் இன்றுவரை ஆண்டு தோறும் தேர்த்திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது.

12-ஆம் நூற்றாண்டில் ஆனந்தகோன் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது தான்  செஞ்சிக்கோட்டை. ராஜகிரிகோட்டை’ அல்லது ராஜாகோட்டை என்று அழைக்கப்படும் இந்த கோட்டை  800 அடி உயரமும் , 9 நுழைவு வாயில்கள் உள்ளன. கோட்டையில்  மொத்த படிகள் ஆயிரத்து பன்னிரண்டு உள்ளன.  

ராணிக்கோட்டை என்று அழைக்கப்படும் கிருஷ்ணகிரிகோட்டையின் உயரம் 500 அடி.

ராஜா கோட்டையின் அடிவாரத்தில் உள்ள நெற்களஞ்சியம் 22 மீட்டர் நீளமும், 29மீட்டர் அகலமும், 20 மீட்டர் உயரமும் கொண்ட மிகப்பெரிய 3 சதுரவடிவ அறைகளைக் கொண்டுள்ளது.

சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகால சுவடுகளை தன்னகத்தே வைத்துக்கொண்டு தமிழர்களின் அடையாளமாய் உலகத்துக்கு தெறியாமல் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது செஞ்சி.

செஞ்சியின் வரலாறு : மலைத்தொடர்களில் 2 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 6 ஆம் நூற்றாண்டு வரை மக்கள் வாழ்ந்து வந்தனர், அதற்கான ஆதாரங்களாக பல கல் சித்திரங்கள், மற்றும் ஜைனீஸின் சிடாலில் போன்றவை வெளிப்பாடாக உள்ளது.

செஞ்சி 600 முதல் 900 கி.பி.க்கு பல்லவ சாம்ராஜ்யத்திற்கு கீழ் இருந்தது. அதன் பின் கி.பி 900 முதல் 1103 வரை சோழ சாம்ராஜ்யர்கள் ஆட்சி செய்தனர். அத்தியாயம் சோழன் (871-907) மற்றும் ஆத்யா சோழான் II (985-1013) ஆணங்கூரில் உள்ள கல் பாத்திரங்களில் சோழ சாம்ராஜ்யர்கள் செஞ்சி யை ஆள்தவர்கள் என்று தெளிவாகக் கூறுகிறது.

கி.பி 1014 முதல் 1190 வரையான காலப்பகுதியில் செஞ்சியை பாண்டிய பேரரசர்கள், சோழ ஆட்சியாளர்கள் மற்றும் ஹொய்சள மன்னர்கள் ஆட்சி செய்து உள்ளனர்.

கி.பி 1190 முதல் கி.பி 1330 வரை யதேவா அரசர்கள் ஆட்சி செய்தனர்.

விஜயநகர ஆட்சியின் கீழ் 14 வது நூற்றாண்டின் முடிவில் சுமார், 150 ஆண்டுகளுக்கு செஞ்சி விஜயநகர ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது.

கி.பி. 1649-1677 முதல் பிஜப்பூர் சுல்தான்களின் ஆட்சியின் கீழ் வந்தது. கி.பி 1677-1697 ஆண்டுகளில் மகாராஷ்டிரர்கள் ஆட்சி செய்தனர். கி.பி. 1700-1750 ஆண்டு வரை பிரிட்டிஷ் மற்றும் பிரெஞ்சு ஆட்சிக்கு இடையில் மாற்றப்பட்டது.