டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வில் மாற்றங்கள்

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வில் வினாத்தாள் அமைப்பு மற்றும் தேர்வுக்குரிய பாடங்களில் மாற்றம் செய்து அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சார் பதிவாளர், உதவி ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கான குரூப் 2 தேர்வில் இதுவரையில் பொதுத் தமிழ் பாடத்திலிருந்து 100 கேள்விகள் கேட்கப்படும். ஆனால், இனி வரும் ஆண்டு முதல் பொதுத்தமிழ் நீக்கப்பட்டுள்ளது, பொது அறிவு மற்றும் கணிதம் பாடத்தில் இருந்து அனைத்து கேள்விகளும் கேட்கப்படும் என்று அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. பின்பு
இதில், நேர்முகத்தேர்வு உடன் கூடிய குரூப்-2 மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு இல்லாத குரூப்-2 தேர்வுகள் இரண்டும் இதுவரை தனித்தனியாக நடத்தப்பட்டு வந்தது. அறிவிப்பின்படி இனி இரண்டு தேர்வுகளும் ஒன்றாக நடத்தப்படும். இதன் அடிப்படையில் இனி குரூப் 2 தேர்வுக்கு முதல்நிலைத் தேர்வு, முதன்மைத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு என மூன்று நிலைகளும் குரூப் 2 தேர்வுக்கு முதல்நிலை தேர்வு மற்றும் முதன்மை தேர்வு மட்டும் நடத்தப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *