இன்றைய சிந்தனை

வாழ்க்கையில் பதினெட்டு 1 வாழ்க்கை ஓர் அன்பு அனுபவிப்போம்.  2.வாழ்க்கை ஓர் அழகு அதிசயிப்போம். 3 .வாழ்க்கை ஓர் ஆத்மா உணர்ந்திருப்போம்.  4.வாழ்க்கை இலக்கை எட்டி விடுவோம்.  5. வாழ்க்கை ரகசியம் வெளிப்படுத்துவோம்.  6.வாழ்க்கை…

View More இன்றைய சிந்தனை

சிந்தனைகள்

“அடுத்தவர்களுக்கும் நம்மைப் போல..” நாம் நமது வாழ்க்கையை மட்டுமே ஆழ்ந்து அறிந்து இருக்கிறோம். ஆனால் அடுத்தவர்களின் வாழ்க்கையை நாம் காண்பது ஒரு மேலோட்டமாகத் தான்.., ஒருமுறையேனும் மற்றவர் எதிர்கொள்ளும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையைப் புரிய முயற்சிப்பதே…

View More சிந்தனைகள்

இன்றைய சிந்தனை

தியானம் உன்னை உன்னுடைய உள்ளே இருக்கும் புனிதத் தளத்திற்க்கு கூட்டிச்செல்லும் நீ அங்கே கடவுளை காணலாம்  வேறு எங்கும் காண முடியாது    உன்னை விட உயர்ந்தவர்கள் யாரும் இல்லை  அதே போல உன்னை…

View More இன்றைய சிந்தனை

இன்றைய சிந்தனை

நீ செய்ய வேண்டியது எது? ஒருவர் தன்மீது கவனம் செலுத்தி செய்ய வேண்டிய செயல் எதுவென்றால்  தன்னிச்சையான ரோபோட் பழக்கத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும்.  நீ உனது பழக்கத்திலிருந்து விடுபட்டால் மிக விழிப்புணர்வு பெறுவாய். கவனத்தோடு…

View More இன்றைய சிந்தனை