சிங்கத்திடம் பேச்சு வார்த்தை நடத்திய இளைஞர் – டெல்லி

டெல்லியில் உள்ள தேசிய உயிரியல் பூங்காவில், உள்ள விலங்குகளைப் பார்வையாளர்கள் சுற்றிப்பார்த்துள்ளனர். அப்போது சிங்கம் இருந்த பகுதிக்குள் இளைஞர் ஒருவர் சென்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த இளைஞர் சிங்கம் முன்பு அமர்ந்து அதைத் தொந்தரவு செய்ததைக் கண்டு அங்கு இருந்தவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். பின்பு பூங்கா ஊழியர்கள் அந்த நபரை சிங்கத்திடமிருந்து மீட்டனர். இதுகுறித்து அங்கு வந்த போலிஸ்சார்கள் பூங்கா ஊழியரிடன் விசாரித்த போது சிங்கம் இருந்த கூண்டுக்குள் இளைஞர் ஒருவர் இருப்பதாகப் பார்வையாளர்கள் கூறினர். பெரிய சுவர் மற்றும் அகழியைத் தாண்டி அந்த நபர் அங்கு சென்றுள்ளார். நாங்கள் அங்கு சென்றதும், பெரிய ஏணி ஒன்றை வைத்து மேலே வரும்படி கூறினோம். அந்த இளைஞரோ நாங்கள் சொல்வதைக் கேட்பதாக இல்லை. ‘நான் சாக வந்திருக்கிறேன். என்னை யாரும் காப்பாற்றாதீர்கள்’ என்றார். அவர் சிங்கத்தைத் தொந்தரவு செய்தார். இருந்தும், சிங்கம் அவரை ஒன்றும் செய்யாதது ஆச்சர்யமாக இருந்தது” என்றனர். இது குறித்து அந்த இளைஞரிடம் விசாரித்த போது தான் சிங்கத்திடம் பேசுவதற்காகச் சென்றேன் என காவல்துறையினரிடம் கூறியுள்ளார்.