அரசு வேலைகளில் யாருக்கு முன்னுரிமை : எம்.பி – சென்னை

அரசு வேலைகளில் அந்தந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை தரவேண்டும் என செய்தியாளர்களுக்கு திருநாவுக்கரசர் எம்.பி. பேட்டியளித்தார்.