மகளிர்க்கு இலவச தையல் பயிற்சி

தூத்துக்குடி தூய மாியன்னை கல்லூரி நடத்திய தையல் பயிற்சி கலை

தூத்துக்குடி த௫வைகுளத்தில் தூய மாியன்னை கல்லூரி வரலாற்றுத் துறையின் உண்ணத் பாரத் அபியான் சார்பில் தையல் பயிற்சி வகுப்பு 23.01.2020 அன்று நடைபெற்றது. மகளிர் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்துவதற்காக கல்லூரியின் 2 ம் ஆண்டு வரலாற்று துறை மாணவிகளால் மகளிர்க்கு இலவச தையல் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டது. இப்பயிற்சி வகுப்பினை வரலாற்று துறை பேராசிரியர்கள் செல்வி கீா்த்தனா சந்தோஷ், செல்வி அனுஜா மற்றும் த௫வைகுளத்தை சார்ந்த தி௫மதி வனிதா ஆகியோர் ஏற்பாடு செய்திருந்தனா்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *