குற்றாலம் சீசன் நிலவரம்..

08.08.2019, மதியம் :
மெயின் அருவி,
பழைய குற்றாலம்
ஐந்தருவியில்
வெள்ளம் குளிக்க தடை
மழை,
சாரல்,
காற்று,
அருமையான சீசன்,
மிதமான கூட்டம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *