உடன்குடி அனல்மின் நிலைய பொறியாளர்கள் சார்பில் மெஞ்ஞானபுரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு உதவிகள்

மெஞ்ஞானபுரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு உடன்குடி அனல்மின் நிலைய பொறியாளர்கள் சார்பில் உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

மெஞ்ஞானபுரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பாதுகாப்பாக மருத்துவக் கழிவுகளைக் கையாள்வதற்கு பத்து கழிவு சேமிப்பு உபகரணங்களை வடன்குடி அனல்மின் நிலையத்தின் டாடா ஆலோசனைக் குழு பொறியாளர்கள் மாடசாமி, சுதிர்பாரிக், சந்தர் ஆகியோர் வட்டார மருத்துவ அலுவலர் அனிபிரிமினிடம் வழங்கினர். இதில் மருத்துவக் குழுவினர் பங்கேற்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *