போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் தேதி அறிவிப்பு

தமிழகம் உள்பட நாடு முழுவதும் 2020-ம் ஆண்டு ஜனவரி 19-ம் தேதி போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் நடைபெறும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *